Лазић Александар

Lazić Aleksandar

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Бежични пренос података путем видљиве светлости
Одбрањен: четвртак, 15 септембар 2016
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: др Десимир Вучић