Николић Владимир

Nikolić Vladimir

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Препознавања цифара применом технике оптималног избора карактеристика
Одбрањен: петак, 16 септембар 2016
Ментор: др Јелена Васиљевић
Комисија: др Бојана Димић Сурла