Кантар Слађан

Kantar Slađan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Сервис за аутоматско тестирање решења алгоритамских проблема
Одбрањен: четвртак, 29 септембар 2016
Ментор: др Владимир Миловановић
Комисија: др Душан Вујошевић

Мастер студије

Стечено звање: Мастер информатичар

Тема рада: Имплементација управљачког алгоритма за Kondo робот по Linux оперативним системом
Одбрањен: понедељак, 31 јул 2017
Ментор: др Милош Јовановић
Комисија: др Јелена Васиљевић

Запослења

Računarski fakultet
Радно место: Teaching Assistant
2016 - Тренутно запослење
NetBox
Радно место: Developer
Август 2015 - Тренутно запослење