Мијаиловић Тина

Mijailović Tina

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Топографско бојење временски променљивог рељефа пројектором користећи повратну информацију из сензора дубине
Одбрањен: четвртак, 29 септембар 2016
Ментор: др Владимир Миловановић
Комисија: др Милош Јовановић