Шешлија Огњен

Šešlija Ognjen

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: „Имплементација напредних телефонских сервиса путем SIP протокола- опис и интеграција програмских пакета OpenSIPS и FreeSWITCH“
Одбрањен: среда, 26 октобар 2016
Ментор: др Десимир Вучић
Комисија: Др Ђорђе Бабић

Запослења

IQ Tel
Радно место: General Manager/Co-owner
Октобар 2008 – Тренутно запослење
CET - Computer Equipment and Trade
Радно место: Teacher
2012 – Тренутно запослење
IT011
Радно место: Chief Information Officer
Март 2007 – Април 2016
Media Works
Радно место: Engineer, Senior System Engineer
Март 2002 – Фебруар 2007