Булатовић Миомир

Bulatović Miomir

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Један приступ концепту web masteringa
Одбрањен: понедељак, 31 октобар 2016
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Снежана Поповић

Запослења

Magus – IT Solutions
Радно место: WEB developer
Јануар 2016 - Тренутно запослење
Mikropis Holding
Радно место: WEB developer
Јун 2013 - Септембар 2013