Динић Александар

Dinić Aleksandar

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Отворена каталогизација колекција као сервис - пример употребе моделом вођеног развоја софтвера
Одбрањен: петак, 23 децембар 2016
Ментор: др Бранко Перишић
Комисија: др Бојана Димић Сурла

Запослења

Mozzart Bet
Радно место: iOS Developer
Мај 2017 – Тренутно запослење