Павловић Часлав

Pavlović Časlav

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Повећање употребљивости корисничког интерфејса на промеру апликације за форумске поруке
Одбрањен: понедељак, 26 децембар 2016
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Снежана Поповић