Миловановић-Поповић Јована

Milovanović-Popović Jovana

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: ERP у малим и средњим предузећима
Одбрањен: уторак, 27 децембар 2016
Ментор: др Снежана Поповић
Комисија: др Мирољуб Захорјански