Вујичић Јована

Vujičić Jovana

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Системи преноса у проширеном спектру са фреквенцијским скакањем
Одбрањен: среда, 01 март 2017
Ментор: Др Десимир Вучић
Комисија: др Драган Милетић

Запослења

Saga
Радно место: System Integration Engineer
Октобар 2016 – Тренутно запослење