Јовановић Дејан

Jovanović Dejan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: „Апликативно оријентисани дистрибутери саобраћаја“
Одбрањен: четвртак, 11 мај 2017
Ментор: др Ђорђе Бабић
Комисија: др Душан Вујошевић