Радивојевић Тамара

Radivojević Tamara

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Подршка интерном рачуноводству и процесу одлучивања решењем за димензионо извештавање о профитабилности развијеним у оквиру система SAP
Одбрањен: понедељак, 02 октобар 2017
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Мирољуб Захорјански

Запослења

STADA IT Solutions
Радно место: SAP FICO Consultant
Март 2016 – Тренутно запослење