Смиљковић Никола

Smiljković Nikola

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Имплементација сервиса за оцењивање коректности програмерских задатака употребом Microsoft Azure платформе
Одбрањен: четвртак, 05 октобар 2017
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Снежана Поповић

Запослења

Microsoft
Радно место: Software Engineer
Јул 2012 – Тренутно запослење