Мастиловић Никола

Mastilović Nikola

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Оптимизација стопе конверзија у интернет маркетингу
Одбрањен: уторак, 07 новембар 2017
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Снежана Поповић