Митровић Миљан

Mitrović Miljan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Израда мултиплатформских мобилних апликација коришћење xamarin платформе
Одбрањен: четвртак, 16 новембар 2017
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Милош Јовановић