Јовичић Никола

Jovičić Nikola

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Аутоматско бојење цртежа коришћењем конволуционих неуралних мрежа
Одбрањен: петак, 17 новембар 2017
Ментор: др Стеван Милинковић
Комисија: др Јелена Васиљевић

Запослења

Hentsū
Радно место: Software Engineer
Август 2017 – Тренутно запослење
Veritek Global
Радно место: Data Scientist
Јун 2016 – Децембар 2016