Јовановић Михаило

Jovanović Mihailo

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Оптимизација симулирањем колоније мрава
Одбрањен: петак, 22 децембар 2017
Ментор: др Јелена Васиљевић
Комисија: др Немања Илић