Божић Јована

Božić Jovana

Докторске студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Доктор наука - електротехнике и рачунарства

Тема рада: Предикција временских низова помоћу таласића и неуралних мрежа са применом за предикцију валутних парова
Одбрањен: понедељак, 12 фебруар 2018
Ментор: др Ђорђе Бабић
Комисија: др Десимир Вучић, др Мирјана Радивојевић