Горњаковић Саша

Gornjaković Saša

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Имплементација блог сајта за гејминг индустрију
Одбрањен: петак, 18 мај 2018
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Драган Урошевић