Ненадовић Марко

Nenadović Marko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Дигитална анализа слика
Одбрањен: среда, 06 јун 2018
Ментор: др Јелена Васиљевић
Комисија: др Немања Илић