Степановић Марија

Stepanović Marija

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Роботи у медицини
Одбрањен: четвртак, 05 јул 2018
Ментор: др Јелена Васиљевић
Комисија: др Милош Јовановић