Вукотић Селена

Vukotić Selena

Докторске студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Доктор наука - електротехнике и рачунарства

Тема рада: Здружена детекција и квалификација OFDM сигнала на бази цикличних обележја и скривених Марковљевих модела .
Одбрањен: среда, 04 јул 2018
Ментор: др Десимир Вучић
Комисија: др Ђорђе Бабић, др Мирјана Радивојевић