Тодоровић Јована

Todorović Jovana

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Уградња речи у векторски простор са освртом на примену у игри асоцијација
Одбрањен: среда, 15 август 2018
Ментор: др Владимир Миловановић
Комисија: др Драган Урошевић