Дејковић Иван

Dejković Ivan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Претрага најближе тачке
Одбрањен: четвртак, 30 август 2018
Ментор: др Драган Урошевић
Комисија: др Снежана Поповић