Марковић Ана

Marković Ana

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Модел едукативног оквира за подршку сервисним архитектурама
Одбрањен: среда, 19 септембар 2018
Ментор: др Бранко Перишић
Комисија: др Зоран Фидановски