Аризановић Ђорђе

Arizanović Đorđe

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: OpenStack кућна лабораторија
Одбрањен: четвртак, 04 октобар 2018
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: др Душан Вујошевић