Божанић Стефан

Božanić Stefan

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Мастер информатичар

Тема рада: Анализа података добијених управљањем и надзором уређаја у паметним зградама
Одбрањен: среда, 24 октобар 2018
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: Др Снежана Поповић