Синђелић Ема

Sinđelić Ema

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Коперативно надгледање спектра у когнитивном радију
Одбрањен: среда, 24 октобар 2018
Ментор: Др Ђорђе Бабић
Комисија: Др Десимир Вучић