Ковачевић Станко

Kovačević Stanko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Сигурност модела дубоког учења
Одбрањен: среда, 24 октобар 2018
Ментор: др Драган Урошевић
Комисија: Др Ђорђе Бабић