Димитријевћ Јовица

Dimitrijevć Jovica

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер рачунарства

Тема рада: Развој компоненти web интерфејса на примеру Gmail апликације коришћењем Angular2 окружења
Одбрањен: среда, 24 октобар 2018
Ментор: Др Милан Видаковић
Комисија: др Ђорђе Бабић