Бранковић Милош

Branković Miloš

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Апликација за праћење прихода и расхода професионалних возача
Одбрањен: четвртак, 01 новембар 2018
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Бојана Димић Сурла