Пектер Дејан

Pekter Dejan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Упоредна анализа монолитне и микросервисне архитектуре сервера на примеру апликације за трчање у реалном времену.
Одбрањен: четвртак, 01 новембар 2018
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Милош Јовановић