Милановић Душан

Milanović Dušan

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: "Апликација за контролу брзине аута"
Одбрањен: петак, 09 новембар 2018
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Милош Јовановић