Милановић Татјана

Milanović  Tatjana

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: „Имплементација plugin-а за заказивање специфичне врсте чишћења са основом на Wordpress platformi"
Одбрањен: четвртак, 15 новембар 2018
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Бојана Димић Сурла