Матовић Алекса

Matović Aleksa

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: "Блокчејн технологија ,њене примене и пример имплементације".
Одбрањен: четвртак, 22 новембар 2018
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Бојана Димић Сурла