Јевтић Коста

Jevtić Kosta

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: "Анализа сигурности сервиса за електронско банкарство банака у Србији"
Одбрањен: четвртак, 06 децембар 2018
Ментор: др Ђорђе Бабић
Комисија: др Снежана Поповић