Брдарески Дејан

Brdareski Dejan

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Мастер информатичар

Тема рада: Имплементација и тестирање софтверских решења за заштиту рачунарске мреже
Одбрањен: четвртак, 27 децембар 2018
Ментор: Др Мирјана Радивојевић
Комисија: др Ђорђе Бабић