Зиројевић Немања

Zirojević Nemanja

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Мастер информатичар

Тема рада: Имплементација веб апликације за преглед стања на берзи коришћењем REACTIVE SPRING технологије
Одбрањен: среда, 09 јануар 2019
Ментор: др Бојана Димић Сурла
Комисија: др Душан Вујошевић, др Снежана Поповић