Антић Никола

Antić Nikola

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Интеграција Twitter и Instagram API wrapper сервиса коришћењем Apache Camel framework-a“ "
Одбрањен: петак, 22 фебруар 2019
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Бојана Димић Сурла