Радовић Михаило

Radović Mihailo

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Микросервисна софтверска архитектура
Одбрањен: четвртак, 14 март 2019
Ментор: др Бојана Димић Сурла
Комисија: др Душан Вујошевић