Живаљевић Урош

Živaljević Uroš

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Издрада Gmail cross-platform мобилне апликације коришћењем React Native библиотеке
Одбрањен: петак, 22 март 2019
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Бојана Димић Сурла