Петијевић Бранко

Petijević Branko

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање: Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства

Тема рада: Примена трансформационог кодовања у компресији слике и аудио сигнала
Одбрањен: среда, 19 јун 2019
Ментор: др Десимир Вучић
Комисија: др Селена Вукотић