Јовановић Н. Никола

Jovanović N. Nikola

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Примена дубоког графовског инфомакса на несупервизирано предвиђање веза
Одбрањен: среда, 03 јул 2019
Ментор: др Немања Илић
Комисија: др Стеван Милинковић