Церовић Милутин

Cerović Milutin

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: „Генеративне супарничке мреже“
Одбрањен: понедељак, 15 јул 2019
Ментор: др Немања Илић
Комисија: др Стеван Милинковић