Драшкић Радоица

Draškić Radoica

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Савршени трансфер квантних стања
Одбрањен: четвртак, 15 август 2019
Ментор: др Ирена Јовановић
Комисија: др Милан Башић,редовни проф. ПМФ Ниш