Вујовић Анђела

Vujović Anđela

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Софтвер за напредовање запослених кроз процес гејмификације
Одбрањен: петак, 20 септембар 2019
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Селена Вукотић