Родић Страхиња

Rodić Strahinja

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Видео игре у окружењу Unity
Одбрањен: понедељак, 23 септембар 2019
Ментор: др Бојана Димић Сурла
Комисија: др Снежана Поповић