Јовановић Љ. Никола

Jovanović Lj. Nikola

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: „Микрофронтенд приступ фронтенд развоју“
Одбрањен: петак, 04 октобар 2019
Ментор: др Милан Видаковић
Комисија: др Бојана Димић Сурла