Вуксановић Наташа

Vuksanović Nataša

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: „Анализа и предвиђање цена некретнина у Београду коришћењем технологија великих података и науке о подацима"
Одбрањен: четвртак, 10 октобар 2019
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Снежана Поповић