Мијатовић Ивана

Mijatović Ivana

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Технологије за рад с великим подацима
Одбрањен: уторак, 22 октобар 2019
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Милош Раденковић