Мијатовић Ивана

Mijatović Ivana

Основне студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Дипломирани информатичар

Тема рада: Технологије за рад с великим подацима
Одбрањен: уторак, 22 октобар 2019
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Милош Раденковић

Мастер студије

Студијски програм: Рачунарске науке
Стечено звање: Мастер информатичар

Тема рада: Моделовање података за потребе система електронског пословања
Одбрањен: понедељак, 09 новембар 2020
Ментор: др Душан Вујошевић
Комисија: др Милош Раденковић, др Снежана Поповић